Naše programy

VYNÁLEZCE (pro děti 3-4 let)

Hodiny pod vedením LEGO® Education pro děti věku 3-4 využívají stavebnice LEGO® SOFT a LEGO® DUPLO®. Ty se kombinují se speciálními dílky společnosti LEGO EDUCATION, které byly vyrobeny výhradně pro tyto programy. Kurzy byly připraveny odborníky na vzdělání, děti získají jedinečné vývojové zkušenosti, které je mimo jiné připraví na školu. Hodina je strukturovaná, instruktor využívá celé řady připravených řízených aktivit, ale zároveň se dětem umožňuje i volná hra. Systém LEGO Education 3-4 je navržen tak, aby mohl být využíván více dětmi najednou při vzájemné spolupráci.

MLADÝ INOVÁTOR (pro děti 5-6 let)

Děti budou v kurzu rozvíjet své znalosti o Zemi, vesmíru, a také o matematice. Pracují také na těch nejdůležitějších dovednostech v životě, jako je komunikace a kreativita, s výraznou podporou sociálních a emočních schopností. Získají zkušenosti s řešením problémů, vyvinou schopnost soustředit se a být trpěliví. Děti začnou také prozkoumávat oblasti, jako jsou věda, matematika, technologie a design. K tomu dostanou prostor pracovat nejen na svých technických ale také vyjadřovacích schopnostech, zapojí své kreativní myšlení a budou pracovat na schopnosti řešení problémů, týmové práce a spolupráce. 

 

WEDO (PRVNÍ ROBOT) pro děti ve věku 7-8 let

Program LEGO® Education WeDo je úžasný jednoduchý nástroj, který studentům umožňuje naučit se zkonstruovat a oživovat své vlastní modely. WeDo pokrývá témata napříč celým vzdělávacím plánem (systémem Zapoj a nauč se). Děti pracují na své komunikaci, schopnostech spolupracovat a vybudovat tým. Systém WeDo děti naučí, jak aktivní a zajímavou roly hraje v životě technologie a je tak ideálním kurzem, který pokrývá celou řadu předmětů na základní škole – čtení a psaní, vědy, matematika, technologie apod. 

SVĚT ROBOTIKY Vhodné pro děti věku 9 a více let

Kurz je postaven pro využití produktů LEGO MINDSTORMS Education EV3. LEGO MINDSTORMS Education je svět vzdělávacích robotů. Studenti začnou pracovat na dovednostech v oblasti vědy, techniky a matematiky, ale také s přesahem do schopností sociálních, kreativních a komunikativních. Postupně se děti hravým způsobem děti naučí základy kódování a programování robotů.