Naše programy

VYNÁLEZCE (pro děti 3-4 let)

Děti v tomto věku rádi objevují svět kolem sebe a tento program podněcuje přirozenou dětskou touhu bádat, objevovat a učit se. Za použití speciálních LEGO®  Education sad děti získávají první zkušenosti v mnoha oblastech, jako je například matematika a věda, chápání okolního světa, kreativní bádání nebo sociální a emociální vývoj. Děti si osvojí znalosti a dovednosti z nejrůznějších oblastí běžného života. Budou rozvíjet svou fantazii, motoriku, tvořivost, početní a komunikační dovednosti, technické dovednosti a mnoho dalších.
Hodina pod vedením proškoleného lektora je strukturovaná, ale zároveň se vhodně prokládá volnou hrou.
Systém LEGO®  Education je navržen tak, aby mohl být využívám více dětmi najednou a rozvíjel tak u dětí schopnost spolupráce.


PŘIHLÁSIT

 

 


INŽENÝR STAVITEL (pro děti 5-6 let)

Inženýr stavitel je program LEGO Education určený pro děti ve věku 5-6 let. Pomocí speciálních sad LEGO Education se děti poprvé setkávají s ozubenými koly a jednoduchými mechanismy.

Začnou zkoumat principy jednoduchých strojů a přístrojů a experimentovat se silami, rovnováhou či převody. Během tohoto kurzu děti objevují takové oblasti jako jsou věda, matematika, technologie, design, vesmír,...

Kromě toho se děti učí rozvíjet své technické dovednosti, tvůrčí myšlení, jemnou motoriku, jazykové vyjadřovací schopnosti, schopnost řešení problémů a systém spolupráce.

Program vede vyškolený instruktor LEGO Education ze vzdělávacího centra Kiddum.

PŘIHLÁSIT

 

 


BUILD & COUNT - LEGO MATEMATIKA (6 - 7 let)

LEGO Education program More to math je vhodný pro žáky první a druhé třídy. Děti se setkávají s matematikou zábavnou formou a vytvářejí si tak k matematice kladný vztah. Použití LEGO kostek přináší dětem možnost snadno si představit zadanou úlohu a možnost uplatnění metody pokus a omyl. Rozvíjí tak nejen své algebraické myšlení ale i představivost a prostorovou orientaci. Zdokonalí se v početních úkonech i geometrii a naučí se pracovat jak individuálně tak i v týmu.

 

PŘIHLÁSIT

 

 


WEDO 2.0 - první robot - pro děti ve věku 7-8 let

LEGO®  Education WeDo 2.0 je druhou generací LEGO robotiky pro žáky mladšího školního věku. Systém WeDo 2.0 děti naučí, jak aktivní a zajímavou roli hrají v životě technologie. LEGO Education programy propojují celou řadu předmětů na základní škole jako třeba matematiku, vědy, technologie, biologii, a další.. Každá lekce začíná úvodem do tématu, které je každý týden jiné a krátkou diskuzí. Poté děti k danému tématu postaví model ze stavebnice LEGO Education WeDo 2.0, který následně propojí přes bluetooth s ipadem, pomocí jednoduchého softwaru naprogramují a díky motoru a senzorům rozpohybují. Kromě technických dovedností tak děti během programování rozvíjí i logické myšlení a schopnost algoritmizovat. Děti jsou vedeny ke schopnosti spolupráce a hledání řešení problémů v týmu. 

PŘIHLÁSIT

 

 

 


BUILD & CODE - LEGO PROGRAMOVÁNÍ (7+)

V tomto kurzu děti propojí stavebnci LEGO WeDo - first robot s vizuálním programovacím jazykem Scratch. Zábavnou formou se děti učí smysluplně využívat počítač a budují si kladný vztah k programování. Během tohoto kurzu si děti osvojí algoritmické myšlení a základní programovací principy. Děti budou programovat nejen lego roboty, ale naprogramují i své první jednoduché hry. Ukážeme dětem jak snadné a zábavné může programování být, propojí-li se s legem. Hodina je vedena proškoleným lektorem LEGO Education.

 


PŘIHLÁSIT

 

 


MINDSTORMS ROBOTIKA -  Vhodné pro děti věku 9 a více let

 

Kurz je postaven pro využití produktů LEGO Education MINDSTORMS EV3.

LEGO Education MINDSTORMS je svět vzdělávacích robotů. Studenti začnou pracovat na dovednostech v oblasti vědy, techniky, matematiky a fyziky, ale také s přesahem do schopností sociálních, kreativních a komunikačních. Postupně se děti dostanou od jednoduchých mechanismů k sofistikovaným robotům které mají například gyroskopové, ultrazvukové, dotykové či barevné čidlo. Hravým způsobem se také děti učí základy kódování a programování robotů. Hodina je vedena proškoleným lektorem LEGO Education.

PŘIHLÁSIT

 

 

 

Novinka! MAKER CLUB- vhodné pro děti 7-12 let

Tvoření a vymýšlení pro život užitečných vychytávek je nekončný proces. Začne se s prototypem, který se dále vypilovává, dokud si nejste jisti, že to je přesně to, co jste chtěli. Náš nový MAKER club bude využívat kombinaci sad LEGO Education Jednoduché a hnané stroje, LEGO Education WeDO 2.0 a LEGO Education MIndstorms EV3. Ale nejen je, často využijeme jiné běžné materiály: karton, lepící pásku nebo knoflík.

Každé setkání MAKER clubu přinese otevřený projekt, který bude mít za cíl vyřešit nějaký problém z reálného života, a děti je budou řešit velice prakticky ve spolupráci s ostatními. Naším cílem je děti podporovat v tom, aby se nebály riskovat a zkoušet svá vlastní mnohdy nekonvenční řešení. 

PŘIHLÁSIT