LEGO BOX - blog o legu

Pokud máte doma děti, máte doma také lego. Většinou platí, čím víc dětí, tím víc lega. 

Pojďte s námi zjistit, že lego není jen na hraní. Není jen o stavění podle plánku nebo obrázku na krabici - dopřejte svým dětem s legem víc zábavy. Radosti z poznání nového nebo z opakování nečeho, co znají od jinud. Témata, která se dají pomocí stavebnic dětem předkládat jsou napříč školními osnovami a zahrnují matematiku, fyziku, biologii, dějepis nebo vyprávění.

  

Hlavní výhodou využití lega je to, že děti si dané téma fyzicky osahají. Vidí, co dělají,rozvíjejí fantazii a vnímají, co ještě potřebují. Tím, že pro někdy abstraktní téma využijí kostiček lega, je pro ně téma pochopitelnější, osahatelné. Při tématech z fyziky dobře vnímají, zda je projekt dokončen nebo není, zda je potřeba pro lepší fungování mechanismu ještě něco vylepšit. Pracují s chybou. Zlepšují svou soustředěnost, pracují na své cílevědomosti. Mají vnitří motivaci něco dokončit. 

V našem vzdělávacím centru využíváme výhradně vzdělávací sady od LEGO Education. Námi nabízené kurzy si podle věku můžete vybrat zde. Pro určitá témata ale můžete využít lego sady běžně dostupné v kamenných obchodech.

Sledujte naše tipy a dejte nám vědět, jak děti nové činnosti s legem baví. 

TIP 1: VYPRÁVĚNÍ S LEGEM

TIP 2: NAUČTE DĚTI DNY V TÝDNU A DALŠÍ PODOBNÁ SCHÉMATA

TIP 3: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ S LEGEM

TIP 4: ZKUSTE POSTAVIT NĚCO JINÉHO I.

TIP 5: TRÉNUJTE PÍSMENKA S LEGEM

TIP 6: ZKUSTE POSTAVIT NĚCO JINÉHO II.

TIP 7: TRÉNUJTE S DĚTMI SYMETRII

TIP 8: POČÍTEJTE S LEGEM