Naše programy

INŽENÝR STAVITEL (pro děti 4-6 let)

Inženýr stavitel je program LEGO Education určený pro děti ve věku 5-6 let. Pomocí speciálních sad LEGO Education se děti poprvé setkávají s ozubenými koly a jednoduchými mechanismy.

Začnou zkoumat principy jednoduchých strojů a přístrojů a experimentovat se silami, rovnováhou či převody. Během tohoto kurzu děti objevují takové oblasti jako jsou věda, matematika, technologie, design, vesmír,...

Kromě toho se děti učí rozvíjet své technické dovednosti, tvůrčí myšlení, jemnou motoriku, jazykové vyjadřovací schopnosti, schopnost řešení problémů a systém spolupráce.

Program vede vyškolený instruktor LEGO Education ze vzdělávacího centra Kiddum.

PŘIHLÁSIT

 








PROGRAMOVÁNÍ S BOTLEY (pro děti 5+)

Novinka pro rok 2019/2020. S Botleym se děti mohou naučit základům programování. Malý robot na dálkové ovládání rozvíjí logické myšlení, paměť i fantazii. S dětmi využíváme celou řadu prvků: kostky, kužely, oboustranné desky či programovací karty a vedeme děti v jejich programování krok za krůčkem.
Základní příkazy pro robota jsou vpřed, vzad, doprava a doleva. Jakmile dítě zvládne tyto příkazy, tak může objevovat svět pokročilejších funkcí. Robot také dokáže vydávat zvuky, detekovat překážky a vyhýbat se jim, přesouvat předměty a s vaší pomocí hravě zvládne i průjezd překážkovou dráhou.

PŘIHLÁSIT

 

 

 

 

 

 

 


 

 

BUILD & COUNT - LEGO MATEMATIKA (6 - 7 let)

LEGO Education program More to math je vhodný pro žáky první a druhé třídy. Děti se setkávají s matematikou zábavnou formou a vytvářejí si tak k matematice kladný vztah. Použití LEGO kostek přináší dětem možnost snadno si představit zadanou úlohu a možnost uplatnění metody pokus a omyl. Rozvíjí tak nejen své algebraické myšlení ale i představivost a prostorovou orientaci. Zdokonalí se v početních úkonech i geometrii a naučí se pracovat jak individuálně tak i v týmu.

 

PŘIHLÁSIT

 

 


WEDO 2.0 - první robot - pro děti ve věku 7-8 let

LEGO®  Education WeDo 2.0 je druhou generací LEGO robotiky pro žáky mladšího školního věku. Systém WeDo 2.0 děti naučí, jak aktivní a zajímavou roli hrají v životě technologie. LEGO Education programy propojují celou řadu předmětů na základní škole jako třeba matematiku, vědy, technologie, biologii, a další.. Každá lekce začíná úvodem do tématu, které je každý týden jiné a krátkou diskuzí. Poté děti k danému tématu postaví model ze stavebnice LEGO Education WeDo 2.0, který následně propojí přes bluetooth s ipadem, pomocí jednoduchého softwaru naprogramují a díky motoru a senzorům rozpohybují. Kromě technických dovedností tak děti během programování rozvíjí i logické myšlení a schopnost algoritmizovat. Děti jsou vedeny ke schopnosti spolupráce a hledání řešení problémů v týmu. 

 

 

PŘIHLÁSIT

 

 

 


BUILD & CODE - LEGO PROGRAMOVÁNÍ (7+)

V tomto kurzu děti propojí stavebnci LEGO WeDo - first robot s vizuálním programovacím jazykem Scratch. Zábavnou formou se děti učí smysluplně využívat počítač a budují si kladný vztah k programování. Během tohoto kurzu si děti osvojí algoritmické myšlení a základní programovací principy. Děti budou programovat nejen lego roboty, ale naprogramují i své první jednoduché hry. Ukážeme dětem jak snadné a zábavné může programování být, propojí-li se s legem. Hodina je vedena proškoleným lektorem LEGO Education.

 


PŘIHLÁSIT

 

 


MINDSTORMS ROBOTIKA -  Vhodné pro děti věku 9 a více let

Kurz je postaven pro využití produktů LEGO Education MINDSTORMS EV3.

LEGO Education MINDSTORMS je svět vzdělávacích robotů. Studenti začnou pracovat na dovednostech v oblasti vědy, techniky, matematiky a fyziky, ale také s přesahem do schopností sociálních, kreativních a komunikačních. Postupně se děti dostanou od jednoduchých mechanismů k sofistikovaným robotům které mají například gyroskopové, ultrazvukové, dotykové či barevné čidlo. Hravým způsobem se také děti učí základy kódování a programování robotů. Hodina je vedena proškoleným lektorem LEGO Education.

PŘIHLÁSIT