Počítejte s legem

Počítejte s legem. Nastříhejte si malé papírové kartičky a napište vždy jedno číslo na jednu kartu (čísla volte dle věku dítěte 1-10, 15,20). Dítě nechte kartičky nejdřív seřadit, jak jdou za sebou. Pak jej požádejte, aby vedle každé kartičky postavilo „komín“ z lega podle daného čísla.

              

Se staršími dětmi můžete vzít hrací kostku a místo dupla klasické lego. Můžete stavět několik komínů najednou. Dítě hodí kostkou a vždy přičte dané číslo k již existujícímu komínu.