Podmínky pro zpracování osobních údajů

Vyplněním a odesláním přihlášky na jakoukoliv akci či kurz pořádanou naším centrem, případně odesláním online formuláře pro odběr novinek na našem webu či přes mailchimp udělila přihlašující osoba souhlas se zpracováním svých osobních údajů a osobních údajů přihlašovaného (dále jen „Osobní údaje“). Správcem těchto osobních údajů je společnost COOL SCHOOL, s.r.o., IČ: 03055710, se sídlem Malešická 2855/2b, 130 00 Praha 3 - Žižkov (dále jen „Správce“). Kontaktní osobou pro nakládání s osobními údaji je slečna Veronika Kubecová. Kontakovat ji můžete e-mailem na info@kiddum.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů může přihlašující osoba kdykoliv odvolat.

Osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely plnění smluvních závazků společností Centrum mladých objevitelů s.r.o. (Kiddům) vůči přihlášeným a přihlašujícím osobám, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely společnosti Centrum mladých objevitelů s.r.o. (především pro účely zasílání zpráv rodičům ohledně organizačních záležitostí akcí na které jsou jejich děti přihlášeny či ohledně činnosti jejich dítetě na kroužku, apod.). Kiddům neposkytne shromážděné osobní údaje bez souhlasu přihlašujícího třetí osobě. Osobní údaje klientů budou uchovány do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to v elektronické podobě nebo v tištěné podobě.

Správce je oprávněn předat osobní údaje další osobě pouze za účelem smluvních závazků vyplývajících z přihlášky. Takovou osobou může být například právní zástupce správce, zaměstnanci školy, ve kterých kroužek probíhá, lektoři kroužků či akcí, event koordinátor a další smluvní spolupracovníci pořadatele kroužků či jiných akcí.

Přihlašující má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se jeho nebo osob jím přihlášených, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.

Přihlašující se tímto zavazuje poskytnout společnosti Centrum mladých objevitelů s.r.o. pravdivé osobní údaje o sobě i o osobě přihlášené na akci společnosti. V případě změny v těchto osobních údajích v době, kdy přihlášená osoba se účastní některé z akcí, na kterou je přihlášena, se přihlašující tímto zavazuje tyto změny oznámit bez zbytečného odkladu společnosti Centrum mladých objevitelů s.r.o. (oznámení změny v osobních údajích klienta lze učinit i prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mail info@kiddum.cz).

Přihlašující osoba má právo podat stížnost proti nakládání s osobními údaji u Úřadu pro ochranu osobních údajů.