Šablony II Projektový den polytechnické vzdělávání

Čerpá vaše škola ze Šablon? Máte v doporučených aktivitách polytechnické vzdělávání?

Nechte si připravit workshop na témata polytechnická témata v mateřských školách. A na lego roobotiku a programování 

v rámci vašeho projektového dne pro první i druhý stupeň základních škol

 

 

V rámci Šablon II pro vás připravíme program na váš projektový den zaměřený na polytechnické vzdělávání

projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí. Projektové vzdělávání dále charakterizuje:  důraz na aktivizační metody;  zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;

 rozvoj kritického myšlení, kreativních metod vzdělávání

 důraz na praktickou využitelnost poznatků

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga MŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vzdělávacích jednotek (4 x 45 min projektového vzdělávání) pro jednu třídu/skupinu dětí. Za 4 hodinový blok projektového vzdělávání bude doložena 1 příprava na vzdělávání, popis jeho průběhu a společná reflexe pedagoga a odborníka.

podrobnější informace o našich workshopech naleznete zde

TÉMATA pro MŠ

TÉMATA pro ZŠ

pokud byste měli zájem o jiné téma, zkontaktujte nás na info@kiddum.cz, rádi ho připravíme

projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektové vzdělávání dále charakterizuje:

 důraz na aktivizační metody vzdělávání;

 zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;

 rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;

 důraz na praktickou využitelnost poznatků.

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga MŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den mimo školu v délce 4 vzdělávacích jednotek (4 x 45 min projektové výuky) pro skupinu 10 dětí, z nichž minimálně 3 jsou ohroženy školním neúspěchem, resp. dětí, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Při identifikaci dětí ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

 nedůsledné rodičovské vedení;

 sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Výběr dětí je zcela v kompetenci ředitele školy. Za 4 hodinový blok projektového vzdělávání bude doložena 1 příprava na vzdělávání, popis jeho průběhu a společná reflexe pedagoga a odborníka. Pro přenos příkladů dobré praxe zajistí pedagog po proběhnutí projektového dne rovněž interní sdílení zkušeností pro ostatní pedagogy ze své školy. Cílem aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi.

Projekt musí probíhat mimo školní prostředí (naše vzdělávací centrum na Praze 2, nedaleko metra Jiřího z Poděbrad), podle tematického zaměření projektového dne např. v kulturní/vědecké/státní/umělecké/historické či jiné instituci, ve firmě, nebo na jiném místě, kde lze využít praktické znalosti odborníka z praxe. Aktivitu je nutné realizovat minimálně 10 km od místa, kde se uskutečňuje vzdělávání (od sídla školy).

podrobnější informace o našich workshopech naleznete zde

TÉMATA pro MŠ

TÉMATA pro ZŠ

pokud byste měli zájem o jiné téma, zkontaktujte nás na info@kiddum.cz, rádi ho připravíme