Vyprávění s legem

Vyprávění s legem

Využijte lego jako nástroj, který inspiruje děti ke spolupráci, podporuje kreativitu a schopnost předávat příběhy. S dětmi můžete pracovat na čtení, psaní, mluvení i porozumění poslouchanému/vyprávěnému textu. 

Máme pro vás jednoduchý tip.

V závislosti na věku dítěte si buď přečte příběh, pokud je mladší, přečtete mu ho vy. Pak dítě má za úkol z lega postavit cokoliv z příběhu nebo pohádky, kterou samo četlo, nebo slyšelo. Dítě podporujte otázkami na to, co právě staví. Následně dítě vyzvěte, aby celou pohádku znovu samo převyprávělo. Pokud máte starší dítě, pohádku nebo příběh může i napsat. 

Podpořte dítě k alternativním koncům příběhu. Případně k vymyšlení svého vlastního příběhu.